Edellinen hallitus olisi jo vapauttanut partureiden ja kampaamoiden aukioloajat – Eduskunnan talousvaliokunta päätti silloin toisin – tosin kampaamo- ja parturialan omasta toiveesta.

Blogi, maanantaina 03.11.2014

Viime päivinä on sosiaalisessa mediassa levinnyt lukuisia viestejä joissa arvostellaan maamme nykyistä kauppojen aukiololainsäädäntöä. Kärkenä esille on noussut partureiden ja kampaamoiden aukioloajat ja se, että nämä liikkeet eivät saa olla esimerkiksi itsenäisyyspäivänä auki ilman AVI:n 200 euron poikkeuslupaa. Ja itseasiassa se lupakaan ei ole automaatio vaan vaatii aina viraston tarveharkinnan. Mutta jos lupa tulee niin tulee siitä aikamoisen kallis kampauskin kun yrittäjä joutuu kaiken työn ja muun päälle lisäämään tuon 200 euron poikkeuslupamaksun. Ja olenkin varma, että jälleen itsenäisyyspäivänä monessa kampaamossa tehdään töitä ilman lupaa. Tekisi mieli sanoa, että ymmärrän ja jopa hyväksyn, mutta en näin lainsäätäjänä uskalla.

Mutta valotetaanpa hieman taustaa miten tähän älyttömyyteen on tultu. Ja syyllisethän löytyvät meiltä eduskunnasta.

Nimittäin Matti Vanhasen hallitus esitti jo vuonna 2009 hallituksen esityksessään HE 84/2009 vp  parturikampaamoiden aukiolon vapauttamista. Parturit olisivat tämän jälkeen saaneet siis itse päättää koska liikettä kannattaa pitää auki ja koska ei ja usein varmasti juuri tällaisina juhlapäivinä aukiololle olisi juhlien häiden ja muiden kautta kysyntää.

Mutta mitä teki eduskunta? Ja kenen esityksestä.

Hallituksen esitys meni Työ- ja Tasa-arvovaliokuntaan lausunnolle 2009. 23. lokakuuta valiokunta antoi lausunnon missä se esittikin, että ”parturi- ja kampaamoalan toimintaedellytykset, kilpailuasema ja aukiolon sääntelyn tarve ovat rinnastettavissa vähittäiskauppaan. Tämän vuoksi valiokunta esittää harkittavaksi, pitäisikö parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajasta edelleen säätää ehdotetussa laissa.” Mielenkiintoista olisi tietää mitä valiokunnassa asiantuntija paikalla kuultu Suomen Hiusyrittäjät ry asiasta lausui. Keneltä idea partureiden aukioloaikojen sääntelyn jatkamiseen siis tuli? (Lisäys 6.11.2014: Saamani tiedon mukaan aukiololainsäädännön ulottamista myös parturi- ja kampaamoalalle esitti valiokunnassa Suomen Hiusyrittäjien ohella myös Palvelualojen Ammattiliitto PAM).

Työ- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto meni Talousvaliokunnalle jonka alaisuuteen asian käsittely eduskunnassa kuului. Talousvaliokunta teki asiasta mietinnön missä se muutti hallituksen esitystä työ- ja tasa-arvovaliokunnan esittämällä tavalla ja näin lakiin merkittiin niin juhlapäivien aukioloaikoihin kuin muihinkin pykäliin ammattimaisen vähittäiskaupan rinnalle myös ”parturi- ja kampaamoliikkeet”. Näin siis eduskunnan valiokunta muutti hallituksen esitystä ja määräsi myös parturi- ja kampaamoliikkeet tiukan aukiololainsäädännön piiriin.

Hallituksen esityksessä siis oli ehdotettu, että ”parturi- ja kampaamoliikkeet jätetään lain soveltamisalan ulkopuolelle, jolloin ne, kuten muutkin palvelualaa harjoittavat liikkeet, voivat olla avoimina sopivaksi katsominaan aikoina”.

Mutta valiokunnan mietinnöstä TaVM 16/2009 vp löytyykin sitten mielenkiintoinen kohta mikä paljastaa hiusalan oman toiminnan asiassa. Mietinnössä todetaan, että ”Sekä hiusalan yrittäjät että työntekijät ovat esittäneet, että ala säilyisi edelleen aukiolosääntelyn piirissä. Myös työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa lausunnossaan, että hallituksen esityksessä ehdotettu sääntely saattaa vaikuttaa kielteisesti alan kilpailuasetelmaan, työn säännöllisyyteen ja työturvallisuuteen, ja esittää harkittavaksi, että hiusalan yritykset säilytetään sääntelyn piirissä.”

Toive siis onkin ollut juuri parturi- ja kampaamoalan oma?

Näin ollen laissa nyt lukee, että parturi- ja kampaamoliikkeet saavat olla auki arkipäivinä kello 7:n ja 21:n välisenä aikana sekä lauantaisin kello 7:n ja 18:n välisenä aikana. Liikkeet eivät saa harjoittaa liiketoimintaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä ilman aluehallintovirastolta saatua poikkeuslupaa.

Minusta tämä poikkeuslupakäytäntö lisää byrokratiaa ja hankaloittaa, tällä hetkellä merkittävällä tavalla, yrittäjien liiketoimintaa vaikka toive aukiolon sääntelystä onkin ollut parturi- ja kampaamoalan oma. Ja lisäksi myönnetyt poikkeusluvat asettavat yrittäjät epätasa-arvoiseen asemaan riippuen oman alueen aluehallintoviraston päätöksistä, ja lisäksi poikkeuslupajärjestelyt koetaan sekaviksi.

Naapurimaamme ovat vapauttaneet parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajat, ja esimerkiksi Ruotsissa kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. Parturi- ja kampaamoliikkeiden tarjoamille palveluille olisi meilläkin kysyntää juhlapyhinä, ja näin ollen nykyinen lainsäädäntö rajoittaa merkittävästi yrittäjien mahdollisuuksia. Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää, että aukioloajat olisivat selkeitä ja pysyviä. Myös maamme työllisyys hyötyisi aukioloaikojen vapauttamisesta, sillä vuosi vuodelta enemmän palvelusektori tulee vastaamaan maamme työllisyydestä. Näin ollen parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaikojen vapauttaminen ei tukisi ainoastaan yrittäjien menestymistä, vaan myös yhteiskuntamme työllisyyttä sekä talouskehitystä.

Minun mielestäni siis parturi- ja kampaamoliikkeet osaavat itse päättää sen, koska he pitävät oman liikkeensä auki. Tapahtuuko se 7:n ja 21:n välissä, en ole lainkaan varma. Voi olla, että joskus on tarvetta aikaisemmin avata aamulla tai joskus illalla tehdä vaikka kello 21:nkin jälkeen töitä. Itse luotan siihen, että parturi-kampaajat ja yrittäjät pystyvät tämän itse päättämään, ja näin ollen olen jätinkin viime helmikuussa eduskunnalle käsiteltäväksi lakialoitteen 4/2014, jossa ehdotan muutettavaksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 2 §:ää niin, että se ei enää koskisi näiden aukiolorajoitteiden osalta parturi- ja kampaamoliikkeitä, vaan he voisivat pitää omat liikkeensä auki silloin, kun sen järkeväksi näkevät.

Ja totesin silloin helmikuussa jo eduskunnassa, että tulevaisuudessa ei ole enää sitäkään vaaraa, että kauppakeskus pakottaisi parturikampaamon pitämään ovet auki esimerkiksi kauppakeskuksen aukioloaikojen puitteissa, vaan lakiesitys 210/2013 takasi kaikille yrittäjille oikeuden yhteen vapaapäivään, toimii yritys sitten kauppakeskuksessa tai missä muualla tahansa.

Näin siis pienyrittäjä voivat nykyisin pitää kauppakeskuksessa sijaitsevan liikkeensä suljettuna kerran viikossa. Muutos koski vähittäiskauppa- sekä parturi- ja kampaamoliikkeitä ja laki tuli voimaan 30.4.2014. Säännös koskee siis yrittäjää, jonka alaisuudessa yhdessä tai useammassa liikkeessä työskentelee säännöllisesti enintään viisi henkilöä, yrittäjän työpanos mukaan lukien.

Tarkoituksena oli siis parantaa pienyrittäjän asemaa kauppakeskuksissa ja tällä tavalla halusimme edistää pienyrittäjän jaksamista ja mahdollisuutta päättää liikkeensä aukioloajoista sen mukaan, mikä on hänelle taloudellisesti kannattavaa.

Mutta näin näiden nettikeskustelujen ja some-kampanjoiden taustalta paljastuu usein ihmeellisyyksiä. Siis tälläkin kertaa kampaamokapinaa herätelleet parturi-kampaamot voisivatkin kysyä omalta alansa yhdistykseltä, että miksi he tällaisen tilanteen maahan halusivat? No se on heidän asia.

Itse toivon, että valiokunta nyt ottaa minun lakialoitteeni käsittelyyn ja muuttaa lakia niin, että parturi-kampaamot voivat itse päättää jatkossa koska liikkeensä auki pitävät. Ja itseasiassa itse olisin valmis luottamaan yrittäjiin muutenkin niin paljon, että ei tässä sääntelyn luvatussa maassa muidenkaan puolesta enää tarvitsisi kaupanaukioloa määrätä. Sen osaa määrätä kauppa itsekin.

….

Kello 15.24

Tänään Politiikan Värisuora Riihimäellä.

En edes muista kuinka mones Politiikan Värisuora tänään järjestettiin mutta sen huomaa, että suosio vain kasvaa. Tänään Laurellin kahvilassa Hämeenkadun varrella oli väkeä todella paljon aamupäivällä liikkeellä ja tunnin keskustelutuokio venyikin puolitoistatuntiseksi. Aiheina tänään niin työttömyys kuin talous laajemminkin, mutta myös Venäjän maakaupat, Ukraina, ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja moni muukin. Niin ja myös paikallisetkin asiat pääradan remontista, Riihimäen rautatieaseman asemalaiturien korjaamisesta kolmioraiteeseen asti. Ja ne kaikki nyt siis toteutuvat pitkän yhteistyön tuloksena.

SDP:n Tarja Filatovin ja Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekosen kanssa näitä ajankohtaiskeskusteluja on mukana tehdä. Tänäänkin eräs nuorimies tuli kiittämään keskustelusta ja arvosti sitä, että keskustelussa oli hyvä henki ja toisten arvostus ja kunnioitus mukana. Näin se onkin ja vaikka osasta asioista olemmekin eri mieltä niin tavoite on meillä yhteinen.

Iso kiitos siis vielä kaikille mukana olleille ja Aino-Kaisalle ja Tarjalle. Seuraavan kerran sitten maanantaina 24.11 klo 12-13 Forssassa Jokioisten Leivän kahvilassa ja sitten keskiviikkona 26.11 klo 17-18 Hämeenlinnassa Cafe Il Mondossa Reskalla. Tervetuloa mukaan!

….

Nyt hetki aikaa ihan kodin työpöydän ääressä. Ja sitten illaksi johtamaan puhetta Lopen kunnanvaltuuston kokoukseen.

….

Kello 19.20 ja kotona jo. Kunnanvaltuusto kesti tänään vain puolituntia. Valtuusto oli jo iltakoulussaan käynyt keskustelun ensi vuoden veroista ja budjetista ja näin tänään oli vain itse päätös tehtävänä. Ei toki mikään helppo sillä ensi vuonna meidän on pakko korottaa kunnallisveroa 0,5 prosenttiyksikköä. Ilman emme millään pärjää ja näyttää siltä, että kunnanhallitus ei tämänkään jälkeen saa ensi vuoden talousarviota tasapainoon vaan esityksestä tullee noin 500 000 euroa alijäämäinen. Ja näyttää myös siltä, että tavoitteesta, että kuntamme velkamäärä ei enää kasvaisi joudutaan ensi vuonna tinkimään ja pahalta näyttää tulevatkin vuodet. Itseasiassa luulen niin, että nykyisenkin palvelutason ylläpitäminen vaatii tulevinakin vuosina veronkorotuksia lähes vuosittain. Valtuusto päätti tänään siis Lopen veroprosentiksi 20.5% eli olemme hyvinkin muiden verrokkikuntien kanssa samassa tasossa ja samoin kiinteistäverojen kohdalla. Toivottavasti talous saadaan kuitenkin taas jatkossa tasapainoon.

Valtuusto hyväksyi myös tulevien vuosien strategian mitä jo kevään valtuustoseminaarissa ja iltakoulussa työstimme ja myös viime vuoden arviointikertomuksen ja kasan muitakin asioita. Kaikki nuo löytyvät kuntamme verkkosivuilta www.loppi.fi ja mielelläni vastaan kaikkii kysymyksiinkin jos ne tai muutkin Lopen asiat sellaisia herättävät. Rohkeasti vaan yhteyttä.

Mutta nyt kotona ja hetki huomisenpäivän asioiden valmistelua ja sitten saunan kautta kohti huomista.

Kommentit