Ammatilliseen koulutukseen lähes 3 200 uutta paikkaa

Uutiset, tiistaina 01.07.2008

Valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärää lisätään 2 000 opiskelijalla vuoden 2009 alusta. Lisäksi ammatillista erityisopetusta vahvistetaan 1 195 opiskelupaikalla. Hallitusohjelman mukaisesti lisäys suunnataan alueellisen työvoimatarpeen mukaan ja kasvukeskuksiin.

Opetusministeri Sari Sarkomaa on tyytyväinen lisäyksiin ja erityisesti siihen, että ammatillista erityisopetusta voitiin vahvistaa.

– Nyt tehty lisäyspäätös oli hyvä alku ja on erinomaista, että ammatillista erityisopetusta voitiin vahvistaa merkittävästi. Silti jo nyt on nähtävissä, että paikat eivät riitä. Hallituksen on viimeistään kesän budjettiriihessä arvioitava tilanne ja ryhdyttävä toimiin ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisäämiseksi, Sarkomaa vaati.

Opetusministeriö on päättänyt koulutuksen järjestäjien hakemusten perusteella kohdentaa opiskelijapaikkojen lisäyksen 60 koulutuksen järjestäjälle. Lisäykset kohdennetaan ensisijaisesti kasvukeskuksiin ja erityisesti pääkaupunkiseudulle, joissa puute osaavasta työvoimasta korostuu.

Valtion ammatilliset erityisoppilaitokset siirretään vuoden 2009 alusta osaksi yksityisiä erityisopetuksen järjestäjiä. Siirtoprosessin yhteydessä voidaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärää lisätä 1 195 opiskelijalla. Lisäyksen johdosta erityisopetuksen volyymi, saatavuus ja laatu saadaan nykyistä paremmin vastaamaan koulutuksen tarvetta maan eri osissa. Määrästä noin 200 paikkaa suunnataan yksityisille erityisopetuksen järjestäjille, joille valtion erityisoppilaitosten ylläpito siirtyy.

Kevään yhteishaku osoitti ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden edelleen lisääntyneen eri puolilla Suomea, ja ammattiosaajien puute on lähivuosina yhä kasvava ongelma. Kevään 2008 yhteishaussa oli ensisijaisia hakijoita noin 9 300 enemmän kuin aloituspaikkoja, kun vastaava luku vuonna 2005 oli noin 4000. Pulaa ammatillisen koulutuksen opiskelupaikoista on edelleen, sillä koulutuksen järjestäjät hakivat yli 8000 uutta opiskelupaikkaa.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän koulutuksen järjestäjäkohtaiset lisäykset maakunnittain on luettavissa osoitteessa: OPM:n kotisivuilla

Kommentit