Alkoholilain kokonaisuudistus etenee – Alkoholikulttuuria halutaan viedä maltillisempaan eurooppalaiseen suuntaan

Blogi, tiistaina 22.11.2016

Alkoholilain kokonaisuudistus eteni tänään hallituspuolueiden eduskuntaryhmien yhteisten linjausten mukaisesti lausuntokierrokselle. Sosiaali- ja terveysministeriö siis sai vihdoin sopimamme lainmuotoon. Nyt valmistuneen lakiluonnoksen valmisteluun ovat osallistuneet myös mm. Valvira ja THL. Lisäksi valmistelussa on kuultu laajasti eri tahoja joita uudistus koskettaa. Osittain uudistus menee STM:n lisäksi myös Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle. TEM on valmistellutkin tätä yhtä osakokonaisuutta eli majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain muutosta, jolla ravintoloiden aukioloaikasäännöksiä kevennetään. Itseasaissa lausuntokierroksen yhteydessä havaittiin, että ravintoloiden aukiolosääntely voitaisiin poistaa alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä kokonaan. Oikeustila vastaisi tämän jälkeen kauppojen aukioloaikoja. Ravintoloiden aukiolo olisi siis täysin vapaata, mutta alkoholilaissa säädettäisiin alkoholijuomien myynti- ja anniskeluajoista. Siitä muutama huomio tuolla myöhemmin lisää.

Eli lyhyesti nuo kaikki keskeiset alkoholilain muutokset:

1) Kaupan vähittäismyynnissä myytävien alkoholijuomien enimmäisalkoholiprosentin nosto 4,7 % -> 5,5 %.

Tämä muutos korottaa vähittäiskaupassa myynnissä olevien juomien enimmäisvahvuutta maltillisesti, 0,8 prosenttiyksiköllä. Monissa arvioissa tämän ennakoidaan nostavan kokonaiskulutusta ainakin jonkin verran. Toisaalta näiden juomien valikoimien laajeneminen sekä kasvavan kilpailun mukanaan tuoma hintojen lasku vähentää matkustajatuontia, jossa juuri oluet, siiderit ja lonkerot muodostavat merkittävimmän tuoteryhmän. On arvioitu, että hinnat voisivat laskea jopa neljänneksellä ja sillä olisi väistämättä suora merkitys mm. Viron tuontiin ja tämä taasen lisäisi veronkertymään. Päivittäistavarakaupan osuus siis myynnistä kasvaisi ja osaksi myös Alkon kustannuksella, eli ainakaan yksi yhteen ei tarjonnan kasvu siirtyne kokonaiskulutukseen.

2) Valmistustaparajoite poistetataan: Esityksen mukaan kauppa saisi siis myydä jatkossa myös muita kuin ei-käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia kaupoissa, eli esim. ginistä laimentamalla valmistettu lonkero sekä erilaiset muut juomasekoitukset valmistustavasta riippumatta pääsevät kauppoihin.

Nykyinen rajoitus on ollut monella tapaa keinotekoinen, koska saatavilla on jo nyt laajasti monenlaisia värikkäitä ja kaiken makuisia viinipohjaisia juomasekoituksia. Ainoa ero nykytilan ja esitetyn muutoksen välillä on siis menetelmä, jolla juoman sisältämä alkoholi on valmistettu. Nykytilahan on suosinut erityisesti suuria kansainvälisiä valmistajia, joilla on suuret teollisuusprosessit ja mittakaavaetu, jonka ansiosta valmistustaparajoitteen merkitys kustannuksille ei aiheuta niin suurta haittaa kuin pienemmille valmistajille.

3) Ravintoloille tulee ulosmyyntioikeus samoilla ehdoilla kuin vähittäiskaupalle: Enintään 5,5-prosenttisia juomia.

Ravintolat eivät siis saa myydä ulos viinejä eivätkä väkeviä. Ravintoloiden ulosmyyntioikeutta koskevat myös samat aukiolorajoitukset kuin päivittäistavarakauppaa (klo 9-21). Vähittäismyynnin aikarajoitukset eivät kuitenkaan koske alle 2,8-prosenttisia juomia.

4) Pienpanimoille tulee ulosmyyntioikeus (ulos saa myydä panimon paikalla tekemää max. 12 % olutta). Pienen panimon valmistusmäärän rajoitus olisi 500 000 litraa vuodessa. Valmistajien on lisäksi oltava itsenäisiä. Poikkeukset on pyritty pitämään rajallisina, perinteisinä ja käsiteollisina. Tällä tavoin halutaan varmistaa, ettei pienimuotoinen myynti syrji muista EU:n jäsenmaista peräisin olevia viinin ja oluen tuottajia. Itse olisin eduskuntakäsittelyssä vielä valmis nostamaan prosenttiosuutta vahvimpiinkin oluihin. Uskon, että tämä tulee nousemaan vielä esille.

Mutta kaiken kaikkiaan tämä ulosmyyntioikeus on tärkeä asia suomalaisille pienpanimoille kilpailussa kansainvälisiä juomajättejä vastaan ja myös merkittävä piristysruiske suomalaiselle matkailulle.

5) Ravintoloiden aukioloajat vapautuvat siis täysin. Anniskeluajoissa eli ajassa milloin alkoholia saa myydä on jatkossakin rajoituksia: anniskeluaika päättyisi jatkossakin klo 01.30, mutta anniskelua saisi jatkaa ravintolan omalla ilmoituksella automaattisesti klo 04:ään. Ja tämän jälkeenkin ostetut juomat olisi nautittava tunnin kuluessa anniskeluajan päättymisestä. Kuitenkaan baaria ei ole pakko sulkea.

Järjestyksenvalvontaan tulee vastaavasti lisää velvoitteita. Lisäksi kunnalla olisi jatkossa myös oikeus kieltää jatkoaikana tapahtuva anniskelu koko kunnan alueella tai päätöksessä määrätyllä alueella. Anniskelurajoitukset eivät koske alle 2,8-prosenttisia juomia. Tällä voitaisiin esimerkiksi rauhoittaa asuinkiinteistöissä toimivia ravintoloita tarvittaessa.

6) Vaatimus ns. vastaavasta hoitajasta ravintoloissa poistuu: Nykyisin anniskelupaikoissahan tulee koko aukioloajan olla ns. ”vastaava hoitaja”. Muulla henkilökunnalla ei sen sijaan ole ollut mitään pätevyysvaatimuksia. Vastaavan hoitajan vaatimukset ovat aiheuttaneet varsinkin pienillä paikkakunnilla ongelmia, jos vaatimukset täyttäviä henkilöitä ei yksinkertaisesti ole. Luonnoksessa kaikki vastaavan hoitajan koulutus- ja kokemusvaatimukset on poistettu, mutta sen sijaan edellytettäisiin koko henkilökunnan suorittavan alkoholilain osaamistodistuksen.

Kyse olisi lyhyestä kokeesta, joka on voimassa pysyvästi koko työelämän. Uudelta ja tilapäiseltä henkilökunnalta todistusta ei vaadita, vain samalla työnantajalla yli 3 kk työskenteleviltä. Käytännössä koe on yksinkertainen (ikärajat, päihtyneille myynti jne.) ja hinta ravitsemisalan oppilaitoksessa n. 40 euroa.

7) Ja lisäksi mm.:

– A-, B-, ja C-anniskeluluvat poistuvat, jatkossa vain yksi lupa. Eli kaikki paikka saisivat myydä niin mietoja kuin väkeviäkin juomia.

– Kauppa-autot kirjataan lakiin (nykyään siellä ei ole mitään koskien kauppojenkaan kauppa-autojen mahdollisuudesta myydä alkoholia), ja myös Alko saa perustaa myymäläauton. Reitin pitää palvella vakituista tai kausiasutusta ja olla lupaviranomaisen vahvistama.

– Mahdollisuus usean eri ravintolan yhteiselle anniskelualueelle: jatkossa voisit siis ostaa juoman yhdestä paikasta ja ruuan toisesta, ja nauttia ne samassa pöydässä esim. ns. food court -tyyppisessä tilassa. Tämä poistaa yhden julkisuudessakin olleen älyttömyyden nykyisistä rajoituksista.

– Annoskokorajoitukset poistuvat eli saa tilata esim. tuplan samassa lasissa. Sitä tulee kuitenkin olla saatavilla perusannoksina, jotta asiakas voi arvioida nauttimansa alkoholin määrää.

– Alkoholin valmistajille, tukkumyyjille ja ravintoloille mahdollista esitellä tuotteitaan esim. verkkohinnastoissa (saa laittaa esim. drinkkilistan nettiin).

– Ravitsemisliikkeessä, jossa tarjoillaan ruokaa suljetulle seurueelle, saisi nauttia osallistujien omia alkoholijuomia. Eli esim. pitokartano-tyyppisen yrityksen tiloissa, jolla ei ole anniskelulupaa, mutta järjestävät ruokatarjoilut, saisi jatkossa nauttia omia juomia. Edelleen olisi mahdollista tuoda omat juomat myös suljettuun tilaisuuteen vaikkapa seurantalolle, jonne on tehty itse tai tilattu pitopalvelusta ruuat. Sen sijaan yrityksen tiloihin, jossa on anniskeluoikeudet, ei saisi edelleenkään tuoda omia juomia. Tämä on itseasiassa lakiehdotuksen yksi ongelmaisimmista kohdista. On syytä vielä pohtia luoko tämä mallin mikä taasen lisää Viron tuontia ja vääristää kilpailua ravintoloiden ja anniskeluravintoloiden osalta. Kohtaa on syytä pohtia ja tarkastella huolella.

– Alkon aukioloaika pitenee viikolla tunnin ja on siten linjassa sen kanssa, että päivittäistavarakaupassa saa myydä alkoholia klo 21 asti; arkipäivisin Alko saa siis olla jatkossa auki klo 21 asti. Alko saa olla jatkossa auki pääsiäislauantaina, mikä rikkoo pitkän pyhäputken. Pääsiäislauantai ei ole kirkollinen juhlapyhä. Muita vapautuksia Alkon aukioloaikoihin tai muuhun vähittäismyyntiin ei tule.

Eli siis pientä harmonisointia päivittäistavarakaupan myyntiaikojen kanssa, kun Alkossa alkoholin myynti on lopetettava samaan aikaan kuin viereisessä Prismassa, eikä kahdeksan jälkeen ruokakauppaan tullut jää ilman illallisviinejä

– Happy hour -mainonta sallitaan.

Eli tällainen kokonaisuus nyt lausuntokierrokselle. Alkoholipolitiikkaa viedään siis maltillisesti eurooppalaisempaan suuntaan. Toivottavasti uudistus saa aikaan hyvän keskustelun ja runsaasti lausuntoja. Olen varma, että äänekäs porukka tulee tätä vastustamaan, mutta toivottavasti myös puoltava puoli tuo laajasti hyödytkin esille. Lausuntokierroksen jälkeen esitystä siis voidaan vielä muokata ja korjata ja sitten lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2017. Lausuntokierroksen kanssa rinnakkain käynnistyy myös alkoholilain ns. ilmoitusmenettely, jossa Euroopan komissio ja muut jäsenvaltiot arvioivat, onko ehdotettu lainsäädäntö yhteensopiva EU-oikeuden kanssa. Menettely kestää enintään kuusi kuukautta. Alkoholilakia ei saa Suomessa hyväksyä ennen kuin tämä ns. notifiointimenettely eli ilmoitusmenettely on päättynyt.Toivottavasti uudistus saadaan voimaan jo tulevaksi kesäksi.

Kello 22.25 ja tänään jo toisen kerran Helsinkiin. Aamusta ensin töihin ja pitkä päivä täällä kokouksissa ja sitten illaksi kotiin ja vielä yöksi tänne. Huomenna nimittäin aikainen alku ja pakko ottaa varman päälle, että olen Valtion Liikuntaneuvostossa puhetta johtamassa. Nyt siis poikkeuksellisesti yö Helsingissä tiistaina ja huomenna jatketaan.

 

Kommentit