Äänestysaktiivisuuden heikkouden pitäisi herättää kaikki – Voisiko kolmet vaalit niputtaa?

Blogi, tiistaina 11.04.2017

Tämän vuoden kuntavaalien äänestysprosentti oli siis koko maassa 58,8%. Vain niukasti reilu puolet suomalaisista siis kertoi mielipiteensä äänestämällä. Osassa kuntia äänestysprosentti jäi jopa alle puoleen.

Yhdeksänkymmentä luvun alkuun äänestysaktiivisuus oli meillä 70-80 prosentin luokkaa. Nyt siis näistä luvuista on tultu alas noin 15 prosenttiyksikköä. Ruotsissa vastaavaa muutosta ei ole tapahtunut ja siellä edelleen yli 80 prosenttia äänioikeutetuista käy uurnilla. Tosin

Suomi: 2012: 58,3 %, 2008: 61,3 %, 2004: 58,6 %, 2000: 55,9 %
Ruotsi: 2014: 82,8 %, 2010: 81,6 %, 2006: 79,4 %, 2002: 77,9 %

Äänestysprosentit eduskuntavaaleissa
Suomi: 2015: 70,0 %, 2011: 70,5 %, 2007: 67,9 %, 2003: 69,7 %
Ruotsi: 2014: 85,8 %, 2010: 84,6 %, 2006: 82,0 %, 2002: 80,1 %

Ruotsissa vaaleissa käytetään ns. muunnettua Sainte-Laguën menetelmää eli suljettua listavaalia. Tämä voi osaltaan selittää myös korkeampaa äänestysaktiivisuutta. En kuitenkaan ole tätä esittämässä Suomeen. Mutta toinen merkittävä ero on se, että Ruotsissa EU-vaaleja lukuunottamatta kaikki yleiset vaalit järjestetään yhtaikaa. Kansa siis äänestää samalla kertaa edustajansa valtiopäiville (eduskunta), maakäräkuntien (maakunnat) valtuustoon sekä kunnanvaltuustoihin. Kaikki kolmet Ruotsin kotimaiset vaalit siis järjestetään neljän vuoden välein samana päivänä, joka on syyskuun kolmas sunnuntai. Meillä taasen eduskunta- ja kunnallisvaalit ja jatkossa myös maakuntavaalit ovat eri vuosina. Nyt jopa eri vuoden aikaan.

Minusta meidän tulisi nyt nostaa meilläkin keskusteluun vaalien niputtaminen. Se helpottaisi vaaliruuhkaa ja äänestäjien vaaliähkyä, selkeyttäisi tilannetta ja säästäisi ennen muuta yhteiskunnan varoja – toki myös puolueidenkin.

Kuntavaalien ja maakuntavaalien yhtäaikaisuus myös olisi varsin perusteltua kun niissä kuitenkin äänestetään tavallisen arjen asioista ja palveluista. Olisi hyvinkin perusteltua, että samassa äänestyksessä voisi kertoa mielipiteensä sosiaali- ja terveyspalveluista ja palo- ja pelastustoimesta sekä kouluasioista ja muista lähipalveluista. Samalla maahan äänestettäisiin vielä uusi eduskunta. Tämä myös osaltaan selkeyttäisi sitäkin, että samat ehdokkaat ja nimet eivät olisi mukana kaikissa vaaleissa. Voisiko sen esimerkiksi rajata vaikkapa niin, että oikeus olisi osallistua esimerkiksi kahteen kolmesta vaalista. Näin esimerkiksi me kansanedustajat joutuisimme valitsemaan, että olemme mukana oman kunnan kuntavaaleissa vai maakuntamme maakuntavaaleissa eduskuntavaalien lisäksi. Melkein olen varma, että nyt Helsingin kaupunginvaltuustoon valitut kansanedustajat ovat mukana myös 2019 maakuntavaaleissa ja kuka uskoo, että noin isossa kaupungissa voisi nämä kaikki kolme hallinnon tasoa hoitaa hyvin ja huolella.

Muista keinoja äänestysaktiivisuuden nostamiseksi olenkin jo esittänyt aiemmin. Kuntavaaleissa äänestysikä voisi hyvin olla 16 vuotta ja äänestyspaikat tulisi vielä vähintään yhtenä päivänä kaikkiin oppilaitoksiin palvelutalojen ja vanhainkotien tapaan ja myös lisätä äänestyspaikkoja matkakeskuksiin, kauppakeskuksiin jne. Äänestämisestä tulee tehdä helppoa ja sujuvaan. Tämän päivän nuoret ja monet aikuisetkaan eivät enää kaipaa mustaa pitkää äänestyspäivän poplari ja äänestyspäivän kahvia. Ja he jotka kaipaavat niin se heille sallittakoon jatkossakin, mutta tätä tärkeämpää olisi saada äänestysprosentti takaisin Ruotsin kanssa samoihin lukuihin.

Niin ja yksi esitykseni oli myös yhtenäinen äänestysaika eli ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän yhdistäminen esimerkiksi puolentoista tai kahden viikon mittaiseksi äänestysajaksi mistä esimerkiksi kolme viimeistä päivää olisi mahdollista äänestää vain omassa kotikunnassa ja äänestyspaikassa. Näin aiemmin annetut äänet saataisiin toimitettua vielä oikeisiin kuntiin ääntenlaskua varten.

Toivon, että tämä vaalien niputtaminen ja yhdistäminen supervaaliksi herättäisi nyt laajemminkin keskustelua. Kansanvalta ja sen hyvä toteutuminen vaatii nyt meiltä kaikilta toimia.

Kello 21.36 ja päivä paketissa. Kuntavaalien keskustelut paikkajaoista mm. Hämeessä on lähteneet liikkeelle ja puhelin soinut kiitettävän ahkerasti. Kiitos kaikille.

Tänään työasioita niin kotitoimistossa kuin Riihimäelläkin ja huomenna sitten vielä jatketaan ennen pääsiäisen pientä vapaata.

 

Kommentit