Forssan Pizzailta veti tuvan täyteen – Ulko- ja turvallisuuspolitiikka puhutti pizzan ääressä

Blogi, tiistaina 14.03.2023

Lounais-Hämeen tiimi järjesti tänään Pizzaillan Forssassa. Pizzeria Gusto oli täynnä ja tunnelma mitä parhain. Lounais-Hämeen tiimi on tehnyt hyvää työtä ja mikä hienointa porukka siellä on kasvanut koko ajan. Kaikista tilaisuuksista on mukaan tukiryhmään ilmoittautunut uusia jäseniä ja tekijöitä ja niin tänäänkin.

Pizzan ääressä pidin tänään Forssassa puheen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Näyttää siltä, että tämä aihe on nyt se kevään vaalien toinen iso aihe talouden rinnalla. Ja onhan se talouskin turvallisuuspolitiikkaa mitä suurimmalta osin. Siksi tänään puheessani myös tätä puolta esille nostin. Talous pitää ensi vaalikaudella kääntää vastuulliselle uralle ja samalla huolehtia, että pystymme koko paketin pitämään kasassa. Ja tätähän vastuullinen talouspolitiikka mitä parhaiten tukee, sillä talouden ollessa kunnossa on hyvinvointiyhteiskuntakin perustaltaan vahva.

Pizzeria Gustossa puhuin siis laajasti turvallisuudesta uskottavasta maanpuolustuksesta ja Natosta lähtien, mutta sieltä aina sitten ruokaturvaan ja omaan ruuantuotantoon ja myös arjen turvallisuuteen.

Arjen turvallisuuden vahvistamiseksi eilen esittelimmekin mm. 15 keinoa nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisemiseksi. Suomessa pitäisi viimeistää nyt herätä todellisuuteen, jossa alaikäisten nuorten ja jopa lasten tekemä väkivalta on kasvussa ja raaistunut. Esitimmekin nuoriso- ja jengirikollisuuden kitkemiseksi rikoksista annettavien rangaistusten koventamista, turvallisuusviranomaisten resurssien ja toimivaltuuksien kasvattamista sekä nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemistä. Ja samalla haluamme laittaa kuntoon myös Suomen kotouttamispolitiikan.

Puolueemme varapuheenjohtaja Antti Häkkänen totesikin eilen toimenpidekokonaisuuden esittelyn yhteydessä, että…

“Katujengi-ilmiö nostaa vaarallisella tavalla päätään Suomessa. Katujengien ja niissä vaikuttavien henkilöiden määrä on kasvussa ja niiden toiminta raaistuu. Vaarassa on ollut myös sivullisia. Samaan aikaan perinteinen järjestäytynyt rikollisuus kansainvälistyy ja kovenee entisestään”.

Ja tämä ei siis todellakaan ollut ensimmäinen kerta, kun hallitukselta toimia vaadimme. Olemme aiemmin mm. vuosina 2021 ja 2022 esittänyt useita jengirikollisuutta torjuvia toimenpiteitä mm. sisäisen turvallisuuden strategiaan.

Puolueemme puheenjohtaja Petteri Orpo muistuttikin eilen, että “Poliisien määrä on nostettava tulevien vuosien aikana 8000 poliisiin. Rikoshyödyn poisottamista on tehostettava ja ampuma-aserikoksista tuomittavia rangaistuksia on kovennettava. Jengirikollisuuteen liittyvistä rikoksista tuomittavia rangaistuksia on kovennettava. Nyt tarvitaan koko yhteiskunnan vastuunkantoa, eikä vapaamatkustajia voi olla. Suomessa kunnioitetaan lakeja, piste”.

Tässä vielä eilen julkistamamme toimenpidekokonaisuus:

Kovennetaan jengirikollisuuden rangaistuksia

 • Kovennetaan katujengien väliseen välienselvittelyyn liittyvien rikosten rangaistuksia. Laajennetaan nykyinen järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva rikoksen koventamisperuste (RL 6:5.1 §:n 2 kohta) koskemaan myös jengien välienselvittelyä.
 • Kovennetaan ampuma-aserikoksista annettavia rangaistuksia. Nostetaan esimerkiksi törkeän ampuma-aserikoksen vähimmäisrangaistus nykyisestä neljästä kuukaudesta kahteen vuoteen vankeutta, jotta varmistetaan niistä tuomittavien vankeusrangaistusten pääsääntöinen ehdottomuus.
 • Puututaan jengirikollisten saamaan rikoshyötyyn nykyistä tehokkaammin, sillä esimerkiksi huumekaupasta saadulla rikoshyödyllä hankituilla hyödykkeillä, kuten hienoilla autoilla on merkittävä vaikutus siihen, kuinka houkuttelevana nuoret näkevät mahdollisuuden liittyä katujengeihin. Helpotetaan rikoshyödyn pois ottamista esimerkiksi alentamalla vaadittavaa todistelun kynnystä.

Kasvatetaan poliisien määrää ja laajennetaan viranomaisten toimivaltuuksia

 • Nostetaan poliisin määrä yli 8000 poliisiin.
 • Turvataan rikosprosessiketjun (poliisi, syyttäjälaitos, tuomioistuimet, rikosseuraamuslaitos) rahoitus ja toimivuus.
 • Annetaan viranomaisille mahdollisuudet rajatuissa tilanteissa ja oikeuden päätöksellä käyttää salaisia pakkokeinoja rikollisjengissä aktiivisesti toimivan henkilön kohdalla myös tilanteessa, jossa konkreettista rikosepäilyä ei vielä ole.

Ennaltaehkäistään syrjäytymistä

 • Laajennetaan turvallisen irtautuminen rikollisesta ympäristöstä ja vaikutuspiiristä mahdollistava JR-exit toiminta katujengeihin.
 • Toteutetaan harrastus- ja terapiatakuu. Lisätään resursseja Ankkuri-toimintaan ja yhden luukun mallia on kehitettävä.
 • Panostetaan kouluissa tehokkaaseen, yksilölliseen ja varhaiseen tukeen. Puututaan häiriökäyttäytymiseen heti, kun sitä esiintyy.
 • Lisätään viranomaisten ja nuorten kanssa työtä tekevien järjestöjen yhteistyötä
 • Lisätään lastensuojeluviranomaisten mahdollisuuksia puuttua toistuvasti oireilevan nuoren käytökseen muun muassa lisäämällä nuoren liikkumiseen liittyviä rajoituksia.

Laitetaan kotoutuminen kuntoon

 • Kotoutumispolitiikkaan on tehtävä korjausliike, jossa punaiseksi langaksi otetaan työnteon ja kielen oppimisen velvoittavuus. Sosiaaliturvan pitää kannustaa työntekoon ja kielenoppimiseen, ne ovat avaimet integraatioon. Työnhakua ja työn vastaanottamista koskevien velvoitteiden on tultava voimaan heti oleskeluluvan saamisen jälkeen. Työikäisiltä on vaadittava pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä usean vuoden opiskelu- tai työhistoriaa Suomessa oleskelun ajalta ja riittävää kielitaitoa. Parannamme kielikoulutuksen laatua ja kielitaidon oppimista sekä velvoittavilla että palkitsevilla elementeillä.
 • Kansainvälistä suojelua saavan henkilön suojeluaseman poistaminen on mahdollistettava henkilöltä, joka syyllistyy Suomessa törkeään rikokseen. Palautuksia on tehostettava ja uusintahakemusten käyttö viivytystarkoituksessa on minimoitava.
 • Henkilön säilöönotto yleisen järjestyksen ja turvallisuuden perusteella ja säilöönoton jatkaminen 12 kuukauden ajan nykyisen 6 kuukauden sijaan on mahdollistettava.
 • Pysyvä oleskelulupa tulee myöntää vain sellaisille henkilöille, jotka eivät uhkaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta, eivätkä ole syyllistyneet törkeisiin rikoksiin. Kansalaisuuden saamisen edellytyksiä on kiristettävä ottamalla käyttöön suomalaisen yhteiskunnan peruskurssin ja kurssikokeen hyväksytty suorittaminen sekä pidentämällä asumisaikavaatimusta.

….

Erittäin onnistunut ilta Forssassa. Iso kiitos Lotta Saarenmaalle, Manu Alartolle ja Antti Alasentielle järjestelyistä ja koko Lounais-Hämeen tiimille! Ja kiitos ennen muuta kaikille pizzalle tulleille. Hyvää keskustelua ja erinomaista huomiota.

Päivään mahtui toki tänään paljon muutakin.

Seniorikahvit Lopen vaalikahvilalla

Aamukahvit siis joimme tänään Lopen Vaalikahvikalla Kansallisten Senioreiden kanssa. Kahvikupin ääressä puhutti niin sote-palvelut kuin vanhustenhoitokin, mutta myös talous ja turvallisuus. Kiva aamunavaus. Lopelta sitten päiväkahveille Riihimäen vaalikahvilalle Saaristen kanssa ja sieltä Hämeenlinnaan Suomen Tietokirjailijoiden vaalipaneeliin. Kellon ympäri mentiin siis tänäänkin niin sanotusti heittämällä ja näyttää siltä, että mennään huomennakin.

Mainostetaan täällä blogissanikin jo nyt myös torstaina Hämeenlinnan Liikennekahveja. Kollegani Kalle Jokinen tulee kanssani liikenkahveille Villa Marenkiin. Keskusteluissa siis ainakin tiestön kunto, autoilu ja kuljetusala ja aivan varmasti myös raidehankkeet.

Kommentit