”Kaikkia työpaikkoja ei voida pelastaa” Hämeen Kokoomus vaatii pidempiaikaisia tukitoimia Heinolan seudulle

Uutiset, keskiviikkona 18.11.2009

Hämeen Kokoomuksen piirikokous on huolissaan Metsäyhtiö UPM:n päätöksestä sulkea Heinolan vaneritehdas ja saha. Lopettamisen välitön vaikutus Heinolan seudulle ja koko Päijät-Hämeelle on merkittävä ja jo nyt korkean 15,5 prosentin työttömyyden pelätään nousevan jopa yli 20 prosenttiin. Hämeen Kokoomus korostaa myös sitä, että teollisuuden rakennemuutoksen vaikutukset ovat erittäin suuria alihankkijayrityksiin ja niiden tulevaisuuteen.

– Heinolan seudun jatko äkillisten rakennemuutosten alueena tulee turvata ja valtiovallan tulee nyt yhdessä seutukunnan kanssa tehdä kaikki työpaikkojen turvaamiseksi. Päätöstä äkillisen rakennemuutoksen alueesta ei tule tehdä vain vuodeksi vaan Elinkeinoministeriön pitää nyt tehdä pidempi ratkaisu Heinolan seudun erityistuesta ja näin turvata alueelle pidemmän aikavälin kehittymismahdollisuudet, toteavat Hämeen kokoomuslaiset kokouskannanotossaan.

Tavoitteena on, että seutukunnalle osoitetulla rahoituksella voidaan käynnistää ripeästi toimenpiteitä, joilla lievennetään lomautusten ja irtisanomisten haitallisia työllisyysvaikutuksia. Nyt menetettäviä kaikkia työpaikkoja ei voida kuitenkaan pelastaa.

– Esimerkiksi alihankkijayrityksiä tulee tukea löytämään uusia toiminta-aloja ja kumppanuuksia ja myös panostuksia täydennyskoulutukseen tulee lisätä. Lisäksi nuorten koulutusta tulee suunnata oikein aloille joilta tulevaisuuden kasvu ja työpaikat löytyvät, linjaavat kokoomuslaiset toimenpiteitä.

Rahoitusta on seudulle laaditun suunnitelman mukaisesti tarkoitus käyttää uusien korvaavien työpaikkojen luomiseen rahoittamalla yritysten investointi- ja kehittämishankkeita, työllisyysperusteisia investointeja sekä muita rakennemuutoksen torjumiseen liittyviä kehittämishankkeita.

Lisäksi rakennemuutosalueilla toteutetaan tehostetusti muutosturvaan ja muuhun työvoimapolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä.

Heinolan seutukunnan rinnalla myös Forssan seutukunta on eronnut selvästi Hämeen muista seutukunnista. Vuonna 2007 valtioneuvosto nimesi myös Forssan seutukunnan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi, kun irtisanottuja ja lomautettuja oli mm. Helkama Forsteen, HK Ruokatalon, Atrian, Vapon sahan ja Finlayson Forssa Oy:n tehtaiden supistusten tai lopettamisten myötä kertynyt yli 1600 henkilöä. Tämän vuoden syyskuun lopussa Forssan seudulla oli työttömiä työnhakijoita 2111 henkilöä. Vuoden aikana työttömyys on lisääntynyt 653 henkilöllä eli 44,8 %:lla.

– Näiden seutujen tilannetta tulee nyt valtiovallan seurata tarkasti ja ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin työpaikkojen turvaamiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. On tehtävä kaikki mahdollinen, että yksikään työikäinen ja työkykyinen ei nyt syrjäytyisi pysyvästi työmarkkinoilta tämän maailmanlaajuisen taantuman seurauksena, muistuttavat kokoomuslaiset.

Myös nuorisotyöttömyys aiheuttaa Hämeessä päänvaivaa. Esimerkiksi Kanta-Hämeessä alle 25 -vuotiaita työttömiä on jopa yli 80 prosenttia viime vuotta enemmän.

– Ensi kevät tulee olemaan työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden osalta erittäin vaikea. Työministeri Sinnemäen tuleekin nyt kohdistaa nuoriin erityispanoksia. Tarvitaan lisää toimia opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikan turvaamiseksi nuorille viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta. Tällaisena aikana ei nuorisotakuusta saa livetä.

Kokoomuslaiset toteavat, että samalla on myös uhka, että nuorten valmistuminen lykkääntyy, jos ammatillisten opintojen pakollisiin työssäoppimisjaksoihin ei löydy tiukalla olevista yrityksistä työpaikkoja.

Lisätietoa:

Hämeen Kokoomus
puheenjohtaja
Timo Heinonen
050-5122 760
timo.heinonen@eduskunta.fi

Kommentit