Arkisto: tammikuu 2016

Talouden alamäki saatiin katkaistua vastatuulesta huolimatta viime vuonna. Nyt kun kasvun esteet hellittävät talous pinnistäneen prosentin nousuun alkaneena vuonna. Hienoisia merkkejä käänteestä parempaan on siis nähtävissä. Samaan aikaan pitää muistaa, että maamme julkinen velka ylitti jo 60 % BKT:sta. Jo vuotta aiemmin alijäämämme ylitti EU:n sopimuksen mukaisen 3% rajan. Tosiasia on se, että ilman talouskasvua… [ Lue lisää ]

Viime kevään hallitusneuvotteluissa tehtiin kunnianhimoinen ohjelma Suomen suunnan kääntämiseksi kohti uutta nousua. Suurimman huomion ovat saaneet julkisen talouden tasapainottaminen säästöillä sekä työelämän kilpailukykypaketti. Merkitystään vähäisemmälle huomiolle on jäänyt se osa uudistusohjelmasta, joka on helpoin ja halvin toteuttaa: Normien purkaminen. Vuodenvaihteesta alkaen kaupat ja parturi-kampaamot ovat saaneet vapaasti päättää, milloin ovat auki ja milloin kiinni. Tämä… [ Lue lisää ]

Hämeen Sanomissa on parissa nimettömässä viestissä otettu kantaa kirjoitukseeni missä yhtenä sääntelyn purkuna nostin esimerkinomaisesti esille ravintoloiden aukiololainsäädännön. Viesteissä on annettu ymmärtää, että tämä toteutuessaan antaisi ravintoloille täyden vapauden ja luvan toimia villinlännen meiningillä melun ja häiriön suhteen. Näin ei todellakaan ole. Lupaviranomainen voi nyt ja siis myös jatkossakin asettaa anniskelun valvonnan ja järjestyksenpidon kannalta… [ Lue lisää ]

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS julkaisi tänään vuosittaisen tutkimuksensa missä selvitetään meidän suomalaisten mielipiteitä maamme ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tutkimuksella on pitkät perinteet. Se tehtiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1964 ja sen tuloksia seurataan tarkasti vuosittain. Nyt selkein muutos tuoreimmassa tutkimuksessa, verrattuna edelliseen vuoteen, on turvattomuuden tunteen lisääntyminen. Peräti kaksi kolmesta kokee tulevaisuuden nyt turvattomampana. Vuotta aiemmin… [ Lue lisää ]

Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskusteluun on noussut erilaisten vaikutusarviointien vajavaisuus lainvalmistelussa. Päätöksenteon vaikutusarvioinninhan pitäisi olla aina itsestään selvyys. Välillä tuntuu kuitenkin, että osa vannoon sen nimeen oppositiossa ollessaan ja viittaa kintaalla hallitukseen päästessään. Tässä on siis peiliin katsomisen paikka varmasti kaikilla. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi nimittäin aina arvioida niiden vaikutus mm. lapsiin ja nuoriin, eri sukupuoliin,… [ Lue lisää ]