Arkisto: joulukuu 2014

Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä ja ravintoarvomerkintöjä uudistettiin niin, että ne tulivat voimaan isolta osin nyt 14.12.2014 ja kokolaajuudessaan vuoden 2016 lopussa. Uusi malli pohjautuu helposti havaittaviin, luettaviin ja ymmärrettäviin tuoteselosteisiin. Uudistuksessa painotettiin totuudenmukaisia ja riittäviä tuoteselosteita sekä selkeätä tuotteen esillepanoa ja mainontaa. Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajalla on saatavilla mahdollisimman paljon tietoa tuotteesta oman ostopäätöksen tueksi.… [ Lue lisää ]

Opetusministeri Krista Kiuru (sd.) esitteli juuri oman esityksensä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Itse olen ollut vuosia uudistuksen vankka kannattaja ja vauhdittaja. Yli 40 vuotta vanhan päivähoitolain uudistamisen lähtökohta on ollut koulutuksellisen tasa-arvon ja osaamisen nostaminen vuoteen 2020 mennessä. Maailma on muuttunut paljon näinä vuosikymmeninä ja päivähoito lastentarhoista varhaiskasvatukseksi. Olin kuitenkin pettynyt kun kuulin, että Opetusministeri Kiurun lakiesityksen… [ Lue lisää ]

Marraskuussa hallitus antoi esityksen eduskunnalle ympäristösuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta. Esitys on kaiken kaikkiaan iso kokonaisuus, joka sisältää merkittäviä muutoksia ja uudistuksia. Esitys on valmisteltu huolella turvaamaan ympäristöä, mutta myös yrittäjien ja maanviljelijöiden oikeuksia ja mahdollisuuksia. Byrokratian purkaminen on ollut valmistelun punainen lanka. Tiedämme, että ympäristön huolehtiminen ja ympäristöarvojen vaaliminen ei vaadi jatkuvasti kasvavaa lupa- ja… [ Lue lisää ]

Jos toimeen tartutaan. Kunnioitetut sotiemme veteraanit, kunnioitetut Lotat. Tammenlehväsukupolvi. Hyvät naiset ja herrat. Pyyntö tulla puhumaan Itsenäisyysjuhlaan Jokioisille oli mieluisa. Nuorena poikana, jo koululaisena, sain aikanaan pitää ensimmäisen puheeni rakkaan kotikuntani Lopen itsenäisyyspäivän juhlassa. Sen jälkeen puheita on kertynyt lukuisia eri puolilla Hämettä ja Suomea. Mutta yksi ei ole muuttunut – se on syvä kiitollisuus.… [ Lue lisää ]

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta on selvittänyt meidän suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, maanpuolustukseen ja turvallisuuteen säännöllisesti aina vuodesta 1964 lähtien. Vuodesta 1978 lähtien laaja haastattelututkimus on tehty vuosittain ja monina vuosina jopa kaksikin kertaa. Tuorein tehtiin tänä vuonna syys-lokakuulla ja sen tulokset julkaistiin 3.12.2014. Kuluneen vuoden aikana turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut nopeasti myös Euroopassa. Krimin niemimaa on… [ Lue lisää ]