Arkisto: syyskuu 2007

Kuluneen kesän ja alkusyksyn aikana ulkopolitiikasta on keskusteltu Suomessa paljon – ainakin aiempaan nähden. Osaksi keskustelun runsaus selittyy sillä, että ulkopolitiikan asialistalla on juuri tällä hetkellä erityisen paljon päätettävää. Yksi merkittävimmistä kokonaisuuksista rakentuu hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon ympärille. Selonteko valmistunee kesään 2008 mennessä ja sen eduskuntakäsittely ajoittuu ensi vuoden syksylle 2008. Näiden teemojen ohella… [ Lue lisää ]

Viime viikon perjantaina kokoomusedustajien toimesta hallituksen esitys tilatukilain muutoksesta saatiin pöydälle. Kansanedustajat ilmaisivat näin tahtonsa käydä asiasta perusteellinen keskustelu päällimmäisenä huoli siitä kuuluuko maatalouden tilatuki maksaa pellon omistajalle vai sen vuokraajalle siis vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Keskustelu käydään jo ensi tiistaina 25. syyskuuta ja asialla on siis kiire. Kyse on siis asiasta, missä eduskunta jo pari… [ Lue lisää ]

Vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa sovittiin eräistä puolustusvoimia koskeneista rakenteellisista säästötoimista, jotka tiesivät muun muassa varuskuntien lakkauttamisia. Sen päälle myös puolustusvoimien toiminta joutui tiukalle säästökuurille. Tämä johtui punamultahallituksen vuosien 2006 – 2009 kehyspäätöksessä tekemistä ratkaisuista, joilla vuosille 2006 ja 2007 kohdistettiin puolustusvoimien budjettiin yhteensä 40 miljoonan euron suuruiset lisäleikkaukset. Puolustusvoimille ainoa mahdollisuus säästöjen toteuttamiseen… [ Lue lisää ]