Arkisto: kesäkuu 2007

Ammatillisen peruskoulutuksen suosio on kasvanut koko 2000-luvun ja tämä kehitys näkyy myös Riihimäen seudulla ja koko Kanta-Hämeessä. Samaan aikaan kuitenkin työvoimapula jo uhkaa ja on jo tosiasia pääkaupunkiseudulla. Samaan aikaan myös osa tutkinnon saaneista ei saa oman alansa työtä. Tilanne vaatii siis nopeaa ja määrätietoista toimintaa. *** Ammatillisen koulutuksen myönteisen suosion takana on yhteiskunnassa tapahtunut… [ Lue lisää ]

Yhdeksi kevään keskustelun kuumaksi aiheeksi on noussut perintöverotus. Ennen viime maaliskuun eduskuntavaaleja perintöverouudistuksen tarpeellisuudesta vallitsi suuri yksimielisyys. Useat puolueet totesivat, että nykyisellään perintövero voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin esimerkiksi silloin, kun perintöveron maksaminen edellyttää lainan ottamista tai perinnöksi saadun kotitalon tai huoneiston myymistä. Minusta tilanne ja kohtuuttomuus ei ole muuttunut miksikään vaalien jälkeenkään ja siksi tämä… [ Lue lisää ]

Koulutus, osaaminen, sivistys ja välittäminen ovat uuden sinivihreän hallituksen arvolistan kär-kipäässä. Näihin panostamalla pärjäämme maailmanlaajuisessa kilpailussa, mutta näin vas-taamme myös ikärakenteen muutoksen mukana tuomiin haasteisiin ja luomme maahamme hyvinvointia. Hallitus sopi juuri valtiontalouden kehyksistä vuosille 2008-2011. Yksi kehyspää-töksen merkittävimmistä painopisteistä on koulutus. Kokoomus ja valtiovarainministeri Katai-nen sekä muut hallituspuolueet halusivat näin vastata niihin odotuksiin, joita… [ Lue lisää ]