Tagi: Puolustusvoimat

”Lasten on tärkeää päästä näkemään ja kokemaan, missä heille tärkeät aikuiset tekevät työtä ja mitä työn teko on. Myös työpaikkojen on hyvä nähdä työntekijöidensä lapsia.” Näin muistuttaa ja kannustaa meitä Lapsi mukaan töihin -päivän verkkosivut. ”Moni lapsi ei välttämättä edes tiedä saati osaa selittää, mitä oma vanhempi tekee työkseen. Lasten on kuitenkin tärkeää päästä näkemään… [ Lue lisää ]

Ruotsalainen kreivi Eric von Rosen lahjoitti Suomen tasavallan joukoille Morane-Saulnier Parasol -lentokoneen ruotsalaisen Enoch Thulins Aeroplanfabrikin lentokoulun käytössä olleen muunnoksen Thulin Typ D. Luutnantti Nils Kindberg lensi sen Uumajasta Vaasaan 6. maaliskuuta 1918. Näin lennettiin aikanaan Suomen Ilmavoimien neitsytlento. Ilmavoimat viettäkin tänään 100-vuotispäiväänsä, kun puolustushaaran ensimmäinen lentokone saapui Suomeen 6.3.1918. Ilmavoimien vuosipäivää ei siis vietetä ensimmäisen… [ Lue lisää ]

Suomen itsenäistyessä hieman yli sata vuotta sitten 6.12.1917 maallamme ei ollut vielä omaa armeijaa. Tuntu viisaus kuulu, että ”jokaisella maalla on oma armeija, joko oma tai jonkun muun”. Näin oli myös Suomessa ja tuore itsenäisyys oli uhattuna jo ensi kuukausinaan. Historian tutkija Martti Häikiö kävi läpi Verkkouutisissa jonkin aika sitten oman armeijamme syntyä. Päivämääriä armeijamme… [ Lue lisää ]

Tänään järjestin liikenneministeri Anne Bernerin ja Suomen Moottoriliiton yhteisen tapaamisen liittyen moottoripyörien liikennevakuutuksiin. Asiasta palaveerasimme aiemmin SML:n ja alan muiden edustajien kanssa ja lupasin silloin etsiä hulluun tilanteeseen ratkaisua. Ministeri Berner aiheesta kiinnostui ja tapaaminen järjestyi tänään Liikenneministeriössä. Kyse on siis liikennevakuutuslaista mikä velvoittaa ottamaan vakuutuksen vaikka ajaisi vain omalla pihalla. Liikennevakuutuslaissa ei ole huomioitu… [ Lue lisää ]

Tarvitsemme väistämättä lisäpanostuksia maamme sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden varmistamiseksi huomenna alkavassa puolivälinriiheessä. Tämä vaatii lisäresursseja niin poliisille kuin puolustusvoimillekin, mutta myös toimivaltuuksien ja lainsäädännön ajanmukaistamista. Eikä unohtaa pidä turvallisuuden kannalta tärkeitä pelastustointa, rajavartiolaitosta eikä tulliakaan. Kokonaisturvallisuus on juuri niin vahva kuin tämän kokonaisuuden heikoin lenkki on. Turvallisuustilanne on nimittäin  muuttunut nopeasti ja myös meitä mahdollisesti… [ Lue lisää ]

Eduskunta aloitti tänään käsitellä valtioneuvoston puolustuspoliittista selontekoa. Selonteko on ensimmäinen laatuaan, sillä aiemmin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa on käsitelty yhdessä ja samassa järkäleessä. Nyt tämä erillinen puolustusselonteko täydentää aiempaa UTP-selontekoa, sisäisen turvallisuuden selontekoa ja puolueetonta NATO-selvitystä. Se nojaakin vahvasti viime kesäkuussa valmistuneen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon analyysiin maamme turvallisuusympäristön muutoksesta vetäen siitä johtopäätökset meidän puolustuskyvyn kannalta. Muutokset ovat… [ Lue lisää ]

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS julkaisi tänään vuosittaisen tutkimuksensa missä selvitetään meidän suomalaisten mielipiteitä maamme ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tutkimuksella on pitkät perinteet. Se tehtiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1964 ja sen tuloksia seurataan tarkasti vuosittain. Nyt selkein muutos tuoreimmassa tutkimuksessa, verrattuna edelliseen vuoteen, on turvattomuuden tunteen lisääntyminen. Peräti kaksi kolmesta kokee tulevaisuuden nyt turvattomampana. Vuotta aiemmin näin ajatteli… [ Lue lisää ]

Tänään minulla oli kunnia saada pitää juhlapuhe Tuusulan Reserviläisten 55-vuotisjuhlassa. Tuusulan reserviläiset juhlivat Lopella Punelian rannalla Marsalkka Mannerheimin Metsästysmajalla. Voisiko parempaa ja juhlavampaa paikkaa isänmaalliselle ryhmällä juhlapaikaksi ollakaan. Juhlapuheessani kävin ensin hieman läpi Marskin Majan historiaa ja tietä Lopelle. Aloitinkin puheeni toivottamalla vieraat tervetulleiksi Marsalkka Mannerheimin kesämökkikuntaan Lopelle. Valtaosa puhettani käsitteli kuitenkin maamme ulko- ja… [ Lue lisää ]

Suuri eläkeuudistus oli eduskunnan käsittelyssä tämän viikon tiistaina täysistunnossa. Kyseessä on suurin julkisen talouden kestävyyttä parantava päätös ja uudistus itseasiassa toteuttaa sille aiemmin Jyrki Kataisen hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa asetetut tavoitteet. Eläkkeelle siirtymisikä nousee noin 62,4 vuoteen ja kestävyysvaje pienenee 1,1 %-yksikköä. Päätös on välttämätön viesti siitä, että Suomi pystyy rakenteellisiin uudistuksiin. Mutta ennen muuta uudistuksella haluamme myös turvata kaikille… [ Lue lisää ]

Viime vuonna puolustuministeri Carl Haglundin johdolla kuluvan vuoden puolustusvoimien määrärahat määriteltiin niin, että useamman laihan kertausharjoitusvuoden jälkeen pystyimme tälle vuodelle nostamaan kertaajien kokonaisumäärän 18 000. Edellisinä kolmena vuonna kun kertausharjoituksiin oltiin kutsuttu vain alle 5000 kertaajaa. Se oli kestämätön taso ja reserviläisarmeijan osaamistaso oli uhattuna. Nyt olen huolestuneena seurannut seuraavan talousarvion valmistelua. Paraikaa siis tehdään… [ Lue lisää ]