Kansanedustaja: Timo Pasi Petteri HEINONEN

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat:
Ei ole; irtisanoutunut Lopen kunnan luokanopettajan virasta 2007 eduskuntavaalien jälkeen

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:
Ei ole

3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen:
Oy TeeHoo Ltd, omistusosuus 100 %
(Pieni media-alan yritys, jonka kautta olen tehnyt lähinnä urheilutapahtumien selostuksia ja urheiluohjelmien juontoja TV:hen sekä joitakin toimittajantöitä)

4. Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:
Ei ole

 

Hallintotehtävät

5. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä (esim. hallintoneuvoston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):
Veikkauksen hallintoneuvoston jäsen

6. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:
Veikkauksen hallintoneuvoston jäsen

7. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

8. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä:

8.2. Hallintotehtävät paikallisissa yhdistyksissä:
Lopen Kokoomus ry:n puheenjohtaja
Rakkaudesta Loppijärveen ry:n puheenjohtaja
Juhani Peltosen kirjallisuusseuran puheenjohtaja
Suomen Metsästysmuseon hallituksen jäsen 1.1.2015-
Erilaisissa yhdistyksissä rivijäsenenä ja kannatusjäsenenä

 

Luottamustehtävät

9. Etujärjestöjen luottamustehtävät; valtakunnalliset tai keskustason luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, Suomen kuntaliitto):
Ei ole.

10. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät (valtuusto tai hallituksen jäsenyys):
Lopen kunnanvaltuuston jäsen
Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Hämeen Maakuntavaltuuston jäsen

 

Taloudellinen asema

11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset (esim. yli 50 000 euron yhden kohteen osalta) sekä muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):
Sijoitusasuntoja 3 kpl, arvo n. 35 000 – 40 000 euroa / kpl

12. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut:

13. Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:
Perheen kerrostaloasunto (50%) Lopella
Työsuhdeasunto Helsingissä
Vapaa-ajanasunto Lopella

14. Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste – myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:
Asuntovelka/ Lopen Osuuspankki: -57 605,85 euroa (22.1.2014)
Asuntovelka Helsingin työsuhdeasuntoon/ Lopen Osuuspankki: 160 809,10 (22.1.2014)

 

Muut sidonnaisuudet

15. Muut merkittävät sidonnaisuudet:
ei ole

————————-

Lopella 16.5.2012
Timo Heinonen

päivityskalenteri:
1.8.2010
16.5.2012
7.2.2013
22.1.2014
5.6.2014 (Lisätty uusi kohta: 8.2. Hallintotehtävät paikallisissa yhdistyksissä)